Skip to main content

Generasjon Y, også kalt “millennials” utgjør, en stor del av ansatte nå til dags. Med generasjonen menes de som er født mellom 1981 og 1996. Generasjon Y har andre meninger enn andre ansatte. Dette ser vi når vi rekrutterer de beste fra Generasjon Y. Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver for å attrahere og beholde de beste?

Gen Y redefinerer hva det vil si å trives på jobb. Her er hva de sier er viktig for dem:

– Godt fokus på mental helse

– Arbeidsgivere som kan tilby fleksibilitet og ansvarsfulle ledere er høyt verdsatt

– Lønn er stadig i fokus

– Flere er villig til å avslå et tilbud på basis av personlig moral og etikk

Mental helse betyr mer enn tidligere

Mental helse er viktigere enn noensinne før, ikke bare på personlig basis, men nå også i arbeidslivet. Hele 45% mener de er utbrent som følge av forventninger og intensitet i jobben. Dette betyr at arbeidsgivere som er oppmerksom på viktigheten med en bra balanse mellom arbeid og livet generelt vil kanskje være et steg foran resten.

Fleksibilitet for medarbeidere bør ikke undervurderes

Hele 75% av generasjon Y mener at de ville foretrukket fjernarbeid. Å ansatte generasjon Y betyr å være bevisst på at mange i den yngre generasjonen ønsker mer fleksibilitet. Flere i generasjon Y føler at det å møte opp på kontoret og være der x antall timer ikke er godt nok, og mener de ville vært mer produktive hvis de har muligheten til å strukturere timene sine mer selv. Å etterkomme slike endringer kan bety kortere arbeidsdag og muligheter for fjernarbeid.

Lønn er i fokus, og med god grunn

36% av generasjon Y mener at levekostnader er på toppen av listen i det å lete etter jobb. Nesten halvparten i denne generasjonen lever fra lønnsslipp til lønnsslipp, og finansielle bekymringer øker stadig, med 30% som ikke føler at de er økonomisk trygge.

Personlig etikk og moral har mer betydning enn før

Flere i generasjon Y er klar for å takke nei til en jobb hvis den ikke samsvarer med deres verdier. Dette er ikke nødvendigvis på topp, ettersom 36% i denne generasjonen sier at de har avslått en jobb på basis av personlige verdier, men det er fremdeles viktig å være obs på i ansettelsesprosessen. Generasjon Y har en mening og dette gjenspeiles i villigheten til å takke nei.

Med dette i fokus, kan arbeidsgivere være mer bevisst på denne generasjonen og hva de ønsker seg. Det betyr at hvis man har mulighet som arbeidsgiver å etterkomme disse endringene, har man en større sjanse for å også beholde medarbeidere som er del av denne generasjonen. Ledere burde derfor være klar for å møte slike endringer med åpent sinn, ettersom det kan bety forskjellen mellom lykkelige ansatte som føler seg produktive og sett, og potensielle kandidater som er klar for å takke nei.

 

Skrevet av Jon Gjerde