Skip to main content

Personopplysninger

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende typer personopplysninger:

1: Rekrutteringsprosess eller Lederrekruttering: Vi samler inn personalia, CV, vitnemål, personlighetstester, attester, referanser og søknad. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke.

2: Team- og Kandidatvurderinger: Vi samler inn personalia, CV, vitnemål, og personlighetstester. Behandling skjer enten på grunnlag av ditt samtykke eller i henhold til en avtale med din arbeidsgiver.

3: Etter en Avsluttet Rekrutteringsprosess: Din personalia og CV vil bli lagret for fremtidige muligheter, basert på ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre det er et lovlig grunnlag for dette. I rekrutteringsprosesser utleverer vi dine opplysninger til vår oppdragsgiver, som blir en databehandler. Alle våre databehandlere er innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for. Personopplysninger i forbindelse med rekruttering vil normalt bli slettet innen 1-3 år, mens team- og kandidatvurderinger vil bli slettet innen et år.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger. For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på bjorn@visere.no. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med loven, kan du klage til Datatilsynet.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne erklæringen. Oppdatert informasjon vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Kontaktinformasjon

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Bjørn Alsterberg, ansvarlig behandler i Visere AS, på bjorn@visere.no.