Skip to main content

Siden desember 2022 har Visere integrert AI i vår rekrutteringsprosess, og konklusjonen er klar: Det er ingen vei tilbake.

🔍 Vår AI-drevne rekrutteringsprosess:

  1. Oppstart av nytt rekrutteringsprosjekt: Med AI-støtte har vi kuttet ned tiden med opptil 66% i denne fasen, samtidig som kvaliteten har økt.
  2. Annonsering/Markedsføring/Search av kandidater: I denne fasen har AI økt vår effektivitet med 50%.
  3. Innsamling av kandidat data: Selv om det ligger store muligheter her, har vi valgt å være forsiktige med AI på grunn av GDPR og etiske hensyn.
  4. Utvelgelse: Strukturerte, datadrevne prosesser gir et solid grunnlag for kvalitetsrekruttering. Med AI’s evne til å redusere bias, kan vi fokusere mer på kandidaters ferdigheter og potensiale, snarere enn bare deres bakgrunn.

 

Jennifer Shappley, VP of Talent hos LinkedIn, bemerket: «Rekrutteringsindustrien har vært en tidlig adopterer av forskjellige AI-verktøy.» Vi kan ikke være mer enige.

Vi er stolte av å være i forkant av denne teknologiske revolusjonen, alltid med et øye på GDPR og AI-etikk. For oss betyr AI ikke bare effektivitet, men også rettferdighet og nøyaktighet i våre beslutninger.

🌐 Hvordan ser du for deg at AI vil forme fremtiden for din bransje?

📩 Er du nysgjerrig på hvordan vi i Visere konkret bruker AI i våre rekrutteringsprosesser? Ta gjerne kontakt for en dypere innsikt og diskusjon!