Skip to main content

Jon Gjerde

Partner & hodejeger

Jon Gjerde
Jon Gjerde

Med 25 års erfaring fra privat næringsliv og nærmere 10 års ledererfaring har han innsikt i ulike bransjer, kompetanser og talenter på Vestlandet.

Jon er siviløkonom fra NHH og har flere års erfaring fra lederutvelgelse og rådgivning inn mot toppledelse og styret. Han har vært med å bygge opp Visindi Bergen og har god oversikt over ledere og spesialister. Før han ble partner i Visere var han VP i Kongsberg Oil & gas og administrerende direktør i et PE-eid teknologiselskap hvor han var ansvarlig for en stor omstillingsprosess.

Tett på

Jon er opptatt av å jobbe tett med oppdragsgiverne for å forstå virksomhetens strategi og målbilde og så gjøre dette om til kompetansekrav og finne ledere og spesialister som matcher dette og kan skape vekst og fremgang.

Erfaring

Jon har betydelig erfaring som forretningsrådgiver i strategi- og endringsprosjekter i flere bransjer og har vært prosjektleder for flere større prosjekter. Han har også lengre erfaring med digitalisering og omstilling og det å ta i bruk ny teknologi for å drive vekst. Han har lang erfaring fra å være en strategisk samtalepartner for styret og daglig leder ift organisasjonsendringer og rekruttering av ledere og spesialister.

Interesser

Jon er å se på ski eller til fots på et fjell og han er en mer eller mindre habil jeger.