Skip to main content

Daniel Dvergsdal

Partner & hodejeger Sogn og Fjordane

Daniel Dvergsdal
Daniel Dvergsdal

Daniel Dvergsdal har bistått næringslivet i Sogn og Fjordane som rådgivende rekrutterer, leder og sparringspartner. Han har innsikt i ulike bransjer, kompetanse, og talenter på Vestlandet.

Daniel er autorisert som rekrutterer med spesialisering innen bruk av AON (tidligere Cut-e) sine evne- og personlighetstester, inkludert Adept-15, Shapes og Views. Han har en utdannelse innen markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering som gjelder bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter.

Grundig

Daniel er opptatt av god struktur og arbeidsmetodikk i sine prosesser. Rekruttering er skreddersøm, der kravspesifikasjonen er grunnmur og må regnes som avgjørende for at rekrutteringen skal bli vellykket. En grundig kartlegging av organisasjonen og kravprofilen danner grunnlaget for en god oppdragsforståelse, og sikrer følgelig at kunden får den rette kompetansen – som bestilt. Han legger vekt på å opprettholde tett dialog med både kunde og kandidat underveis i rekrutteringsprosessen, samt etter ansettelsen for å kvalitetssikre prosessen og sikre at alle parter er fornøyde.

Inkludering

Daniel ønsker å påvirke samfunnet på en positiv måte. Han er spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv – for alle parter.

Interesser og lidenskap

Fritiden går stort sett til hytteliv og fjellturer i Jølster, eller i late dager i fjæra rundt Stavøya.
Ellers er han opptatt av spørsmål om viktige veivalg for å videreutvikle Vestlandet som en konkurransedyktig og attraktiv region. Med ønske om kunne bidra til å sikre at forhold og vilkår for å kunne bo, leve og arbeide i regionen er best mulig, også for fremtidige generasjoner.